Gray Color
Get Adobe Flash player

หลักสูตรฝึกอบรม

 

 ประกาศ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1" 

     รุ่นที่ 106  วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 (Download)

     รุ่นที่ 107  วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560  (Download)

 

 

 ใบสมัครการฝึกอบรม ทุกหลักสูตร  (Download)

 

ประกาศ  เพื่อความสะดวก ต่อการฝึกอบรม หลักสูตร " การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 "

ผู้เข้าอบรมท่านใดมี  เครื่องคำนวนทางวิทยศาสตร์(เครื่องคิดเลข) ให้นำเครื่องคำนวนทางวิทยศาสตร์มาด้วย 

 

 

 

แผนที่ฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 (Download)

 

 

 

  

  --

สามารถดูรายละเอียดโครงการพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ "หลักสูตรฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีงบประมาณ 2560" หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-401-9889 ต่อ 5914

 

อัตราค่าบริการรายการงานให้บริการอบรม ปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด)

 

 • แผนพัฒนาบุคคลากรประจำปีงบประมาณ 2560

    1. ภายใน สทน. (Download)

    2. ภายในประเทศ (Download)

 •  หลักสูตรฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีงบประมาณ 2560

           1. โครงการสร้างสปิริตวิทยาศาสตร์เยาวชนไทย ระยะสั้น (Download)

    2. การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 (Download)

    3. การวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคการอาบนิวตรอน (Download)

    4. โครงการสร้างความรู้วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (นักเรียนในพื้นที่นครนายกและใกล้เคียง) (Download)

    5. ทฤษฎีและการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ (Download)

    6. การถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 1 (Download)

    7. Environmental  Radioactivity Monitoring (Download)

    8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Download)

    9. การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2(Download)

  10. การตรวจสอบโดยวิธีใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1 (Download)

  11. การสัมมนาพบผู้ใช้บริการและพบปะผู้ได้รับใบอนุญาตการฉายรังสีเพื่อสร้างเครือข่าย (Download)

  12. รังสี การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยทางรังสี (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน) (Download)

  13. การปฏิบัติงานทางรังสี การตรวจวัด และการประเมินปริมาณรังสี (สำหรับนักศึกษาฝึกงานสายวิทยาศาสตร์) (Download)

  14. ความรู้ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เบื้องต้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (Download)

  15. การถ่าพภาพด้วยรังสี ระดับ 2 (Download) 

  16. การสร้างเครือข่ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปทุมธานี (Download)

  17. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออ (Download)

         18. การตรวจสอบโดยวิธีใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 2 (Download)

         19. การซ่อมเครื่องมือวัดรังสีและการบำรุงรักษา (Download)

         20. การใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา และการควบคุมการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็คตรอนบีม (Download)

   

 •  หลักสูตรฝึกอบรมภายใน สทน. ประจำปีงบประมาณ 2560

         1. อบรมเจ้าหน้าที่เดินเครื่องฉายรังสีแกมมา รุ่น JS-8900 (Download)

         2. การซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีในโรงงานฉายรังสีแกมมา (Download)

         3. ระบบคุณภาพและการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ของศูนย์ฉายรังสี (Download)         

         4. ระบบคุณภาพและการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ของศูนย์ฉายรังสี (Download)

         5. ทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินทางรังสี สทน. (Download)

         6. การเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีและอัคคีภัย ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี (Download)

         7. การประกันคุณภาพตามหลักวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) (Download)

  

 

 • อัตราค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม (รายละเอียด)
 • ประกาศ สทน.ได้รับการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1และระดับ 2 จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

          ใบรับรองระดับที่ 1 / ใบรับรองระดับที่ 2

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          หน่วยบริการวิชาการ

          โทร 02-5967600 ต่อ 3220  หรือ 02-4019889 ต่อ 5914

 

 

 

ปฏิทินฝึกอบรบ

October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 •  หลักสูตรฝึกอบรม
 •  ความร่วมมือ
 •  สื่อเผยแพร่
  • สื่อภาพและเสียง
  •  หนังสือส่งเสริมความรู้
  • รายงานประจำปี
  • TINT MAGAZINE
 •  ความรู้เรื่องนิวเคลียร์
 • ระบบติดตามงานลูกค้า
 •  สมัครงาน
 •  เยี่ยมชม สทน.
 •  สำหรับเจ้าหน้าที่
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ระบบข้อร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 



สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.