Get Adobe Flash player

หลักสูตรฝึกอบรม

 ประกาศ ปิ รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การตรวจสอบโดยไม่ทำลายทางอุตสาหกรรม"

  การตรวจสอบสิ่งบกพร่องที่ผิว  ระดับ 1 (ผู้ที่สนใจหลักสูตรนี้ กรุณาโทรสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โดยตรง)

 

 ประกาศ  ปิด รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1" รุ่นที่ 99 วันที่ 24-28 เมษายน 2560


 ประกาศ  เปิด รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1"  รุ่นที่ 100  วันที่ 22-26  พฤษภาคม  2560  (รับจำนวน 85 ท่าน)  (Download)

 

 

 

 ใบสมัครการฝึกอบรม ทุกหลักสูตร  (Download)

 

ประกาศ  เพื่อความสะดวก ต่อการฝึกอบรม หลักสูตร " การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 "

ผู้เข้าอบรมท่านใดมี  เครื่องคำนวนทางวิทยศาสตร์(เครื่องคิดเลข) ให้นำเครื่องคำนวนทางวิทยศาสตร์มาด้วย 

 

รายละเอียดโครงการ การป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 1  (Download)

 

แผนที่ฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560 (Download)

 

 

 

  

  --

สามารถดูรายละเอียดโครงการพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ "หลักสูตรฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีงบประมาณ 2560" หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-401-9889 ต่อ 5914

 

อัตราค่าบริการรายการงานให้บริการอบรม ปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียด)

 

  • แผนพัฒนาบุคคลากรประจำปีงบประมาณ 2560

    1. ภายใน สทน. (Download)

    2. ภายในประเทศ (Download)

  •  หลักสูตรฝึกอบรมภายในประเทศประจำปีงบประมาณ 2560

           1. โครงการสร้างสปิริตวิทยาศาสตร์เยาวชนไทย ระยะสั้น (Download)

    2. การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1 (Download)

    3. การวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคการอาบนิวตรอน (Download)

    4. โครงการสร้างความรู้วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (นักเรียนในพื้นที่นครนายกและใกล้เคียง) (Download)

    5. ทฤษฎีและการใช้ประโยชน์พลังงานนิวเคลียร์ (Download)

    6. การถ่ายภาพด้วยรังสี ระดับ 1 (Download)

    7. Environmental  Radioactivity Monitoring (Download)

    8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (Download)

    9. การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 2(Download)

  10. การตรวจสอบโดยวิธีใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 1 (Download)

  11. การสัมมนาพบผู้ใช้บริการและพบปะผู้ได้รับใบอนุญาตการฉายรังสีเพื่อสร้างเครือข่าย (Download)

  12. รังสี การใช้ประโยชน์ และความปลอดภัยทางรังสี (สำหรับนักศึกษาฝึกงาน) (Download)

  13. การปฏิบัติงานทางรังสี การตรวจวัด และการประเมินปริมาณรังสี (สำหรับนักศึกษาฝึกงานสายวิทยาศาสตร์) (Download)

  14. ความรู้ด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เบื้องต้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (Download)

  15. การถ่าพภาพด้วยรังสี ระดับ 2 (Download) 

  16. การสร้างเครือข่ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปทุมธานี (Download)

  17. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนศูนย์เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออ (Download)

         18. การตรวจสอบโดยวิธีใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ระดับ 2 (Download)

         19. การซ่อมเครื่องมือวัดรังสีและการบำรุงรักษา (Download)

         20. การใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา และการควบคุมการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็คตรอนบีม (Download)

   

  •  หลักสูตรฝึกอบรมภายใน สทน. ประจำปีงบประมาณ 2560

         1. อบรมเจ้าหน้าที่เดินเครื่องฉายรังสีแกมมา รุ่น JS-8900 (Download)

         2. การซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีในโรงงานฉายรังสีแกมมา (Download)

         3. ระบบคุณภาพและการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ของศูนย์ฉายรังสี (Download)         

         4. ระบบคุณภาพและการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ของศูนย์ฉายรังสี (Download)

         5. ทบทวนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินทางรังสี สทน. (Download)

         6. การเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีและอัคคีภัย ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี (Download)

         7. การประกันคุณภาพตามหลักวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) (Download)

  

 

  • อัตราค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม (รายละเอียด)
  • ประกาศ สทน.ได้รับการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1และระดับ 2 จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

          ใบรับรองระดับที่ 1 / ใบรับรองระดับที่ 2

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          หน่วยบริการวิชาการ

          โทร 02-5967600 ต่อ 3220  หรือ 02-4019889 ต่อ 5914

 

 

 

ปฏิทินฝึกอบรบ

April 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

InformationCenter

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

Guide Help book

 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) / Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)
9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทร. 0 2401 9889 โทรสาร. 037 392 913
Call Center: โทร. 0 2401 9885 หรือ 0 2401 9889 ต่อ 5995
Copyright 2012. All Right Reserved.